18 December 2013 0 Kommentarer

Redde kjæledyr på nyttårsaften

ønskescenario for nyttårsaften 2013

ønskescenario for nyttårsaften 2013

For mange eiere av hunder, katter og andre kjæledyr er ikke nyttåsfeiringen udelt positiv. Det starter gjerne allerede tidlig på nyttårsaften når en av naboene ikke klarer holde seg og fyrer opp den første raketten. Hunden får panikk og løper og gjemmer seg, katten blir gjerne så redd at den helt glemmer hvor den bor. Inne sitter kjæledyrene skjult på et bortgjemt sted og orker hverken tanken på å spise eller sosialt samvær med familien.
Vi vil her komme med noen tiltak som kan gjøre nyttårsfeiringen bedre for både dyr og eiere.

Frykt er i seg selv en naturlig respons som oppstår når man sanser en situasjon man forventer er farlig, og skal gjøre kroppen i stand til å takle dette. Men hos noen individer avviker akkurat denne forventningen fra hva man anser som normalt. Det kan ha flere årsaker, men kan ofte oppstå om man blir tilstrekkelig skremt av noe en gang, og er redd for å oppleve dette igjen. Individet vil da alltid være på vakt om det gjenkjenner noe som det knytter til den gangen panikk oppstod. Slik går kroppen automatisk i beredskap før en rekker å bli panisk. Man snakker da om at dyret har angst for noe, for eksempel lyder.
Noen kjæledyr kan begynne å bli redd for stimuli som ligner dem de er redd for, og så noe som ligner disse igjen, og så videre frem til et lite smell i en passerende bil kan være nok til at det tror nyttårsfeiringen er i gang. Man snakker her om fobi, og slike individer vil stadig være på vakt og sjekke omgivelsene for farer. Stressnivået stiger og dyret kan nesten daglig oppleve full panikk.
Når man blir redd for noe er som regel første respons å forsøke å flykte fra det farlige. Er ikke dette mulig kan man prøve å angripe det, men om ikke dette heller går an går kroppen i panikk, man fryser til og gjør hva man kan for å berolige seg selv. Når så det farlige forsvinner finner en roen igjen, og fortsetter med det man holdt på med.
Har man angst skal det ofte mindre til før man reagerer slik, man er mer på vakt og reagerer gjerne tidligere om man forventer en skummel situasjon. Responsen vil stå i forhold til hvor skremt man blir, men man bruker ofte lenger tid på å finne roen igjen.
Når man så snakker om fobi vil individet utvise en respons som er helt utenfor proporsjon uansett hvor lite som minner om det farlige, og det vil være livredd selv lenge etter at situasjonen er over.
Undersøkelser viser at så mange som 49% av hundene kan være redde på nyttårsaften, og alle dyr kan potensielt utvikle fobier. Dyrets genetiske arv og «personlighet» vil ha litt å si, samtidig må dyret oppleve å bli tilstrekkelig skremt og at forsøk på å mestre situasjonen feiler. For å unngå å miste kontrollen blir dyret stadig mer på vakt overfor signaler som potensielt kan vise at det farlige er på vei, slik at man kan være forberedt. Det vil også være viktig for individet å ha en plan for hvordan man kan unngå takle situasjonen best mulig. Derfor vil redde dyr alltid ha det best hjemme eller et kjent sted, hvor de kjenner alle gjemmestedene. Man bør også være oppmerksom på at for noen dyr er eier en del av den tryggheten de søker.
Så over til hvordan vi kan hjelpe kjæledyrene våre gjennom nyttårsfeiringen:


Dyr med lett angst

 • Gjør på forhånd klart et gjemmested, så lyd- og lystett som mulig. La dyret gjøre seg kjent med dette på forhånd, server gjerne godbiter her noen dager på forhånd.
 • Vær til stede og oppmuntre dyret, snakk til det og vis at du er der. Unngå å trøste det, det vil forsterke frykten.
 • Om dyret våger seg frem for å undersøke og tar kontakt må dette gjerne belønnes, det er med å minske frykten.
 • I perioden frem mot nyttår kan man knytte positive assosiasjoner til en bestemt musikk ved å gjøre kjekke ting mens denne står på. På selve nyttårsaften brukes denne som bakgrunnsmusikk, både for å kamuflere lyder og for å fremkalle positive følelser.
 • Om det er mulig kan dyret være sammen med et individ av samme art som man på forhånd vet ikke er redd. Følg bare godt med at frykten ikke smitter over.
 • Som støtte anbefales feromoner eller kosttilskudd som hjelper å mestre stress og frykt, og som øker følelsen av velbehag. Dette er midler som ikke sløver dyrene og kan kjøpes reseptfritt på dyreklinikker. Til hunder og katter anbefales Serene UM, iHarmoni, Adaptil eller Feliway (se under for produktbeskrivelser).

Dyr med sterk angst

 • Følg tiltakene som beskrevet over.
 • I tillegg til feromoner anbefales angstdempende medisiner som man får på dyreklinikken. Kom innom i god tid for veiledning i bruken av disse. Hos oss bruker vi et middel som heter Xanor (se under for beskrivelse av dette).
 • Ta tak i problemet og tren med dyret. Så mange som 93% viser bedring etter trening for lydfobi etter 6 uker. Ta kontakt med atferdskonsulenten hos oss og få et treningsopplegg tilpasset din hund.

Serene UM

Finnes som tabletter og dråper til hund og katt. Serene UM hjelper i hovedsak dyret til å produsere mer serotonin, et signalstoff i hjernen som påvirker følelser og velbehag, og dermed hjelper kroppen å takle fryktsituasjoner. Start i god tid, gjerne 1-2 uker før nyttårsaften, minst 4 dager før, følg pakkens dosering etter dyrets vekt. Middelet virker ikke sederende, og kan kjøpes reseptfritt. Vær oppmerksom på at Serene UM ikke skal kombineres med atferdsmedisiner, Royal Canines calm-diett eller midler som inneholder johannesurt.

iHarmoni

Tabletter som inneholder et beroligende protein som finnes naturlig i morsmelk, samt urter som også skal virke beroligende. Dette middelet virker heller ikke sederende, men proteinet bindes til stressreseptorer i hjernen og gjør at dyret takler stress bedre. Start 1-2 uker før, følg pakkens dosering etter vekt. Kan kjøpes reseptfritt hos dyreklinikken.

Feromoner

Preparatene er kunstige kopier av dyrenes egne beroligende feromoner, og oppfattes av et eget organ. Feromoner er nesten som et slags duftstoff og behandles i en «primitiv» del av hjernen som gjør at dyret ikke tenker over det, reaksjonen skjer automatisk. Det finnes mye god forskning på effekten av disse, og feromoner benyttes daglig av dyr som en del av kommunikasjonen med andre dyr, da det finnes flere typer. Middelet finnes som diffuser til huset, halsbånd (hund) og spray. Til nyttårsaften anbefales diffuser eller halsbånd, da disse har konstant effekt. Til hund fins Adaptil og til katt Feliway. Feromoner er ikke sederende og heller ikke reseptpliktig. Start gjerne 2 uker før nyttårsaften.

Xanor

Angstdempende tabletter for korttids bruk, som inneholder alprazolam. Dette er et reseptpliktig legemiddel som brukes for dyr med fobi på nyttårsaften. Man skal alltid teste medisinen på forhånd, da noen dyr blir mer opphisset av den, da skal middelet ikke brukes. Gi tablettene etter dyrlegens dosering, man starter før dyret har rukket å bli redd. Foruten den angstdempende effekten vil Xanor påvirke hvordan dyret kobler sammen hendelser med følelser, slik at fobien ikke forverres. Ved store doser kan legemiddelet virke sederende, men man ønsker kun den angstdempende effekten, samt påvirkningen av korttidsminnet. Xanor skal ikke brukes til aggressive dyr, da terskelen for å angripe kan bli mindre samtidig som man er redd. Av samme grunn skal man unngå å skremme dyr under medisineringen.

Noen siste tips

 • Gå en god tur med hunden før det er fare for raketter.
 • Ikke slipp katten ut.
 • Observer dyrene, men forhold dere avslappet slik at de ser at dere ikke er redde.
 • Ikke la noen dyr være alene på nyttårsaften, selv om de ikke er redde. Alle kan bli skremt!
 • For dyr som allerede har negative opplevelser rundt nyttårsfeiringen: bruk 2014 til å redusere problemet, ta kontakt for veiledning.

Skrevet av Kjerstin Klepsvik Vinsjansen, atferdskonsulent og aut. dyrepleier, Dyreklinikken Bergen Vest AS

( Ingen relaterte innlegg )

Leave a Reply