Tjenester

Indremedisinske sykdommer betyr kort og godt at det feiler noe med dyrets indre organer, alt fra infeksjoner, medfødte feil, skader, hormonelle sykdommer etc. Så hvis du kommer med et dyr hvor vi ikke med det samme kan stille en helt klar diagnose, vil vi gjøre alt vi kan for å finne ut hva det egentlig feiler.

Vi begynner som regel med å stille masse spørsmål, derfor er det viktig at den som følger dyret har vært sammen med dyret i den perioden det har vært sykt, eller er godt informert om sykdomsforløpet. Videre undersøker vi slimhinner, puls, temperatur, lymfeknuter, hudturgiditeten (om dyret er uttørket), ser på pelsen, huden, vi lytter på hjerte og lunger, vurderer respirasjonsmønsteret, og vi klemmer og tar på dyret for å lete etter smertefulle punkter, varme eller andre avvikende tegn. Noen ganger kan vi også lukte oss frem til problemet! Av og til vil vi også se hvordan dyret beveger seg.

Med dette som bakgrunn, vil vi avgjøre hvilke prøver/undersøkelser som skal gjøres videre. Fra et veterinærmedisins synspunkt, vil det alltid være best å ha flest mulig prøvesvar for å stille en sikker diagnose. Dette vil noen ganger være vanskelig, siden dyrene ikke får dekket noen utgifter fra staten, slik vi mennesker gjør når vi er syke, og eierne må dekke disse utgiftene selv. Da begynner vi med de mest aktuelle undersøkelsene, og vurderer fortløpende i samarbeid med eieren hvor langt vi skal gå. Noen ganger får vi tilstrekkelige opplysninger etter noen få prøver, andre ganger må vi også sende inn prøver til forskjellige laboratorier, og det kan gå flere uker før vi får svar tilbake.

Undersøkelser som foretaes i disse tilfellene kan være røntgen, ultralyd, blodprøver for undersøkelse av enzymverdi, hematologiske undersøkelser for å se på sammensetningen av cellene i blodet, quick-tester av forskjellige typer, urinprøve, biopsier, celleprøver, prøver av puss eller sekret for bakteriologisk dyrkning og hårprøver.

I mange tilfeller bruker vi noen timer på disse undersøkelsene, og du vil bli bedt om å ta deg en tur for å komme tilbake senere.

De forskjellige undersøkelsesmetodene kan leses mer om andre steder på denne hjemmesiden.