Poliklinikk

Alle konsultasjoner starter i poliklinikken. Her vil veternæren undersøke pasienten klinisk og sammen med eier avgjøre videre utredning/behandling. God kommunikasjon er vektlegges i denne fasen.