Shockwave

Hva er Trykkbølgebehandling?

Trykkbølgebehandling er en alternativ fysikalsk behandlingsmetode som baserer seg på teknologi som genererer ikke-fokuserte trykkbølger, et såkalt “ballistisk prinsipp”. Fordi pulsene overføres via en konveks overflate på applikatoren / “trykkhammeren”, gir dette en radial eller kjegleformet spredning av energien i hver enkelt trykkbølge. Trykkøkningen i vevene skjer på uhyre kort tid og gir et høyt energinivå og en hensiktsmessig spredning av energien i vevet.

Disse trykkbølgene skaper mikroskader i vevet og det legges til rette for at kroppen kan bygge opp vev på riktig måte igjen.


Trykkbølgebehandling/ESWT

Behandlingen har vist oppsiktsvekkende gode resultater for pasienter med kroniske muskel- og senelidelser. Ved behandlingen dannes trykkbølger som trenger inn i vevet der plagene finnes. Behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til de underliggende mekanismene for kroppens selvreparerende evne.
Trykkbølgebehandling kan i løpet av noen få behandlinger dempe eller fjerne kroniske plager i muskler eller sener.

En effektiv behandling mot kroniske skjelett- og muskel plager

Nyere forskning viser at kroniske smertetilstander ofte er resultat av en mislykket reparasjon fra kroppens side, der for eksempel arrdannelse i vev kan forårsake plager. Siden kroppen ikke selv klarer å ødelegge vev som har vokst feil, får hunden kroniske smerter.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlinger tar ca 5-10 minutter. Første gang undersøkes pasienten grundig før man gjennomfører den første behandlingen. En behandlingsserie består vanligvis av 3-5 behandlinger med 7 til 10 dager mellom hver behandling.