Tannbehandling

Tannbehandling | Dyreklinikken Bergen Vest

Tannbehandling | Dyreklinikken Bergen Vest

De siste årene er veterinærer og eiere blitt mer og mer bevisst på hvor viktig det er å ta vare på tennene til dyrene våre. Hunder og katter har en helt annen munnhuleflora enn mennesker, og får lett problemer med tennene selv om de ikke spiser søtsaker og drikker brus. Her på klinikken har vi en egen tann-unit, med ultralysscanner og bor, og utstyr til å foreta tanntrekninger/operasjoner og rotfylninger. Det meste av dette kan veterinærene gjøre selv, men noen ganger kommer det en tannlege hit til oss.

Nedenfor er en oversikt over hvilke tilstander som er mest alminnelig å behandle hos dyrene;

- Tannstein (dental calculus): De fleste hunder og katter får tannstein, tidlig eller sent i livet. Især en del av de små hunderasene er utsatt for dette. Når det først er kommet tannstein, blir overflaten på tannen ru, og det fester seg lettere bakterier, og dannes lettere mer tannstein. Store mengder tannstein gir ofte tannkjøttsbetennelse. Tannkjøttet gjør da ondt, og blir ødelagt, slik at tannhalsen blottlegges. Til sist vil problemet være så alvorlig at tennene faller ut. Det er veldig stor forskjell på hvor ofte dyrene behøver å behandle for tannstein, og når de trenger det for første gang. Spør veterinæren din ved den årlige helsesjekken! Det finnes også forskjellige preparater og for som kan være med å forebygge for tannstein, både veterinærene og de som sitter i resepsjonen vet mye om dette.
- Dobbelt tannsett: En del hunder, (igjen er det spesielt de små rasene som har dette problemet), Feller ikke melketennene sånn som de skal. De blir da sittende igjen utenfor eller innenfor de blivende tennene. Noen ganger sitter de sånn at de ikke vil lage problemer, men sitter de tett, vil det lettere sette seg fast matrester og dannes tannstein, og derved betennelser i munnen. Derfor anbefaler vi å trekke de gjenværende melketennene. Dette er ikke den type tanntrekk som vil ha noen betydning for en utstillingshund!
- Knekte tenner: Det kan være mange årsaker til at hunder og katter knekker tenner. Pinne lek og steintygging, fall, påkjørsler osv. Felles er at når tanner knekker så nerven blottlegges, er det let for at det kommer infeksjoner, og disse går ofte helt inn til kjevebeinet. I disse tilfellene velger vi å trekke eller rotfylle tannen. Hvis problemet er i en rovtann er det ekstremt vanskelig å trekke tannen fordi disse har utrolig lange røtter.
- FORL (feline odontoclastic resorptive lesions) er den mest alminnelige tannsykdommen hos katter. Det er en utrolig smertefull tilstand, hvor tennene langsomt blir nedbrutt, og pga smerter må de berørte tenner som regel trekkes.
- Tannbehandling hos gnagere: Gnagere har helt spesielle tenner, idet de vokser hele livet! Hvis dyret har normal tannstilling, og får riktig fòr, vil de jevnlig slites ned og pase seg selv. I noen tilfeller er det derimot nødvendig å hjelpe dyret ved å klippe ned fortenner eller slipe jeksler, for at de skal kunne tygge maten ordentlig. Kliniske tegn på et slikt problem er avmagring og utrivelighet.

Hvis dyret skal til tannbehandling, må du regne med at vi må gi den noe å sove på før vi går i gang. Det er da alminnelig at du blir til dyret sover, og så kommer og henter det igjen litt senere. På den måten får vi tid og ro til å gjøre ordentlig arbeid. Ved rotfylling må hunden inn til behandling to eller tre ganger.