Ultralyd

Vi har flere ultralyd apparater som brukes til undersøkelse av indre organer, som f.eks. nyrer, lever, tarm, blære, hjerte og drektighet.